Crew Resource Management (CRM) training - voor (para) medici                       
Training "Op ongekende hoogte": Luchtvaart CRM principes  toegepast in de spoedeisende geneeskunde

Aangeboden door: Aviation Coaching & OSG-VvAA

Een unieke CRM-training ontwikkeld voor artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici

om actief kennis te maken met CRM. De training duurt 1 dag (8 uur) voor 8-9 deelnemers.

De vele professionals die u voorgingen zijn zeer enthousiast over deze training. 


CRM wordt hierbij echt geoefend binnen de eigen comfortzone (medische station) en buiten de eigen comfortzone (op een logistiek station en in de cockpit). Deze praktische ervaring met CRM en de 'funfactor' van het zelf vliegen van een Boeing 737-800 geeft de deelnemers waardevolle inzichten die zij de volgende dag in hun eigen werkveld kunnen toepassen. U wordt deze dag getraind en gecoacht door medische trainers (Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde - OSG-VvAA) en senior verkeersvliegers (vliegers / instructeurs van onze nationale luchtvaart-maatschappij). We trainen circa 400 medische professionals per jaar in CRM. Dit zijn SEH artsen en verpleegkundigen, medische specialisten, ambulance verpleegkundigen en chauffeurs, meldkamer centralisten, airborne medische teams, etc.

De kosten voor de CRM-training bedragen €695 (btw vrij) per deelnemer en kunnen als team of individueel geboekt worden.


Ook binnen de huisartsenzorg bestaat interesse in CRM. Dit bleek overduidelijk tijdens onze presentatie en workshop in de Amsterdam RAI voor 600 huisartsen. De onderstaande video en artikelen illustreren de noodzaak van goede CRM in de (spoedeisende) geneeskunde.

Video: 'Just a routine operation'                            Artikel: 'Omdat ik het zeg!'                                     ​​Artikel: 'Leren van de luchtvaart' 


Brochure: CRM training "op ongekende hoogte"


Contact ons
Team training - voor werknemers & middel management

Training voor effectief teamwork, besluitvorming, situatiebewustzijn, taakmanagement en communicatie

Aangeboden door: Aviation Coaching


Bent u op zoek naar een bijzonder teambuilding evenement of training?  Aviation Coaching kan u het volgende bieden:
-Een compleet op maat georganiseerde dag op basis van een bewezen succesvol trainingsconcept 

-Gericht op de collectieve (groep) en individuele (deelnemer) leerdoelen

-Een leerzame, afwisselende, praktijkgerichte en interactieve dag 
-In combinatie met een unieke ervaring door te vliegen in een Boeing 737-800 simulator
-Georganiseerd en uitgevoerd door professionals (verkeersvliegers en beroepscoach)

Afhankelijk van uw wensen wordt uw eigen programma samengesteld. Het programma van circa 8 uur ziet er globaal als volgt uit:
Briefing, presentatie over de leerdoelen, uitleg over B737 Simulator, trainingdeel 1 & 2 , lunch, vervolg trainingdeel 3 & 4, debriefing, afronden.
De kosten voor de team training zijn afhankelijk van de individuele wensen van de opdrachtgever.

Team trainingen zijn vanaf  €895 (ex. btw) per deelnemer bij een groepsgrootte van 7-9 deelnemers.


Brochure: Aviation Coaching


Contact ons
Team training - voor senior management & directie / bestuur

Training voor gedrags-/cultuurverandering of innovatie binnen uw SMT, directie, bestuur of organisatie

Aangeboden door Aviation Coaching & Open Mind Management (OMM)


Wilt u meer diepgang in uw training en/of een gedrags-/cultuurverandering of innovatie binnen uw team of organisatie? 

We werken nauw samen met Open Mind Management Consultancy (OMM). OMM verzorgt gedragsverandering en innovatie in

de top van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid. Als kick-off gebruiken we de simulator teamtraining om het natuurlijke

gedrag van teamleden onder druk in de cockpit naar boven te laten komen. De uitkomsten en feedback  dienen als basis voor

een vervolgtraject voor een blijvende gedrags-/cultuur-verandering.


Aviation Coaching & Open Mind Management (OMM) kan u het volgende bieden:
-Een compleet op maat georganiseerde trainingsdag/dagen op basis van een bewezen succesvol trainingsconcept 
-Gericht op de collectieve (groep) en individuele (deelnemer) leerdoelen, met focus op gedrags-/cultuurverandering.
-Een leerzame en interactieve dag in de vorm van een op uw organisatie/team aangepast programma
-In combinatie met een unieke ervaring door te vliegen in een Boeing 737-800 simulator
-Georganiseerd en uitgevoerd door OMM trainers/consultants & verkeersvliegers en beroepscoach​


Brochure: Ultimate team challenge


Contact ons


Crew Resource Management training & team trainingHilversum​​


Aviation Coaching ontwikkelt, organiseert en verzorgt CRM en team trainingen waarin de deelnemers zelf een Boeing 737 simulator vliegen.

Deze ervaring is FUNctioneel. De deelnemers werken onder druk aan specifieke leerdoelen en hebben gelijktijdig een onvergetelijke ervaring.

We bieden Crew Resource Management (CRM) trainingen voor (para) medici en team trainingen voor werknemers & middel management

en senior management & directies. We bieden deze trainingen aan met gespecialiseerde partners.

Devliegendecoach.nl Crew Resource Management Team Training